Πρόνοια Εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης

Τὴν διασφάλιση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης συζήτησαν χθὲς στὴ Βαρσοβία ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας• οἱ τέσσερες χῶρες ἔχουν συστήσει τοπικὸ σύμφωνο ἀσφαλείας, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος, ἀλλὰ τὸ εἶχαν παροπλίσει μᾶλλον, καθὼς εἶχαν συνδεθεῖ στενὰ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τὴν βρεταννικὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἄλλωστε εἶχαν δεχθεῖ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος στὸ ἔδαφός τους, οἱ δύο πρῶτες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄσκηση σκληρῆς κριτικῆς ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ σαφεῖς ἐπιφυλάξεις ἀπ’ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα• μετὰ ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια , κι ἀφοῦ ἀποχώρησε ἡ φιλοαμερικανικὴ ἡγεσία ἀπ’ τὴν Τσεχία, στρέφονται πρὸς τὸ Βερολίνο καὶ τὸ Παρίσι. Ἡ συνάντηση προσδίδει στὴν Εὐρωζώνη νέες πολιτικὲς διαστάσεις, καθὼς δὲν εἶχε προσκληθεῖ ὁ Βρετανννὸς πρωθυπουργός. Τὸ βλέμμα τους στὴν Εὐρωζώνη ἔχουν οἱ τέσσερες χῶρες.