Ἱστορικὸ ὕψος Dow Jones

Ὁ Dow Jones ἔκλεισε προχθὲς στὸ ἀνώτερο ἱστορικὰ ὕψος του, τῶν 14253,77 μονάδων, ἐνῶ τὸ ἀμέσως προηγούμενο ἦταν, 14164,53 στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2007• οἱ παρατηρητὲς ἐξεπλάγησαν ἀπ’ τὴν ἀπότομη ἄνοδο, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση ἀπ’ τὴν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ θεωρήθηκε ὡς αἰσιόδοξο μήνυμα γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι ἔμπιστεύονται τὴν Γουὼλ Στρὴτ καὶ ἐπενδύουν στὶς ἀξίες της, ἑπομένως, ὡς ἀντανάκλαση, καὶ στὴν οἰκονομία τῆς χώρας• ἦταν ἀπαραίτητο τὸ καλὸ αὐτὸ μήνυμα, μετὰ τὴν δυσκαμψία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ τὴν διελκυστίνδα γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμό. Πάντως οἱ κακὲς γλῶσσες ὑπενθυμίζουν ὅτι, ἡ 9η Ὀκτωβρίου 2007 ἦταν τὴν ἑπομένη τῆς χρεωκοπίας τῶν δύο στεγαστικῶν τραπεζῶν τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἐξελίχθηκε στὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• τὴν ἱστορικὴ συγκυρία ἐπισημαίνουν, διότι τότε δὲν εἶχε δοθεῖ ἡ πρέπουσα σημασία στὴν ὑφέρπουσα κρίση.