Θάνατος τοῦ Οὖγκο Τσάβες

Ὁ θάνατος τοῦ Οὖγκο Τσάβες ἀλλάζει τὴν ἰσορροπία στὴν Λατινικὴ Ἀμερική• ὁ ἐκλιπὼν εἶχε προσδέσει τὴν Βενεζουέλα μὲ τὴν Κούβα καὶ τὰ ἄλλα κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, ἐνῶ θεωρήθηκε ὡς ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀντιαμερικανικῶν δυνάμεων στὴν περιοχή του. Τὸ κενὸ ἴσως φανεῖ δυσαναπλήρωτο, καθὼς ὁ διάδοχός του θὰ καθορίσει τὴν πολιτικὴ πορεία τῆς χώρας• ὁ ἀντιπρόεδρος μᾶλλον θὰ εἶναι ὁ ἐκλεκτός, ἐπειδὴ πιστεύεται ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς τριάντα μέρες τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Ὁ λαὸς τῆς Βενεζουέλας δείχνει ὅτι ἀγαποῦσε τὸν ἡγέτη του, ἀλλὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα παραμένουν• ἡ Οὐάσιγκτον ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα βελτιώσεως τῶν σχέσεων μὲ τὸν νέο πρόεδρο, ἐνῶ τὸ ἐγκώμιό του ἔπλεξαν οἱ φιλικὰ προσκείμενοι Λατινοαμερικανοὶ ἡγέτες.