ΗΠΑ, ψήφιση προϋπολογισμοῦ

Στὴν Οὐάσιγκτον, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, συναινούντων τῶν Ρεπουμπλικανῶν, ψήφισε τελικὰ τὸν συμπληρωματικὸ προϋπολογισμό, μέχρι τὸν Σεπτέμβριο, ὁπότε αἴρονται καὶ οἱ περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων, τὶς ὁποῖες εἶχε ὑπογράψει τὴν περασμένη Παρασκευὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος• ἡ ψήφιση ἔδωσε ἀνάσα στὴν ἀγορά, ὁπότε καὶ ἡ Γουὼλ Στρτὴτ συνέχισε τὴν ἀνοδική της πορεία. Τὸ ἄγχος φεύγει ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸν νέο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν• μόνο τὸ Χρηματιστήριο δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πλέον τὸ κέντρο τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἐπειδὴ αὐτὸ μεταφέρθηκε στὴν Ἀσία. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀποφεύγονται οἱ ἀπολύσεις προσωπικοῦ σὲ πολλὲς ἐπιχειρήσεις προσφορᾶς ὑλικῶν στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, διότι αὐτὲς ὑφίσταντο τὶς μεγαλύτερες περικοπές, ἐνῶ παρέχεται ἡ ἄνεση γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρησιακῶν δράσεών τους, ὅπως ἡ ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο.