Μέρκελ, προώθηση τουρισμοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ ἑλληνικὸ περίπτερο τῆς διεθνοῦς τουριστικῆς ἐκθέσεως τοῦ Βερολίνου εἶχε ὁλοφάνερα πολιτικὸ μήνυμα• ἡ καγκελάριος προτρέπει στὴν πράξη τοὺς συμπατριῶτες της, μὲ τὴν προβολή της στὴν τηλεόραση, νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἑλλάδα. Εἶχε ἀπήχηση, καθὼς αὐξήθηκαν οἱ κρατήσεις γιὰ τὸ Καλοκαῖρι κατὰ 4,5%, φυσικὰ καὶ χάρις στὴν μείωση τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας τῆς ἀτλαντοκινήτου διαπλοκῆς μας• τὸ Βερολίνο κάνει προσεκτικὰ βήματα γιὰ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶναι συνεπὴς στὶς ὑποχρεώσεις του καὶ ἔχει ἐπιτελέσει σημαντικὸ ἔργο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἀπομένει ἡ ΑΟΖ, μετὰ τὴν κίνηση τῆς Αἰγύπτου γιὰ καταγγελία τῆς συμφωνίας της μὲ τὴν Κύπρο. Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Γερμανία ἀποτελοῦν τὸ ἀντίβαρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ.