Κογκλάβιον τοῦ Βατικανοῦ

Τὸ Κογκλάβιον τοῦ Βατικανοῦ συνέρχεται στὴν Καπέλα Ξιστίνα γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου πάπα• οἱ 115 καρδινάλιοι θὰ συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις καὶ τὶς ψηφοφορίες τους, μέχρι τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου ποντίφηκος. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἐποχὴ ποὺ ἐκλεγεται νέος προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μετὰ ἀπὸ παραίτηση τοῦ προκατόχου του• ὁ Βενέδικτος ΙΣΤ’, ἀποχώρησε ἤδη στὸ ἐρημητήριό του, γιὰ νηστεία καὶ ποροσευχή. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν ἀναμένουν τὸν νέο ἱεράρχη τους• τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἔχει ἐνισχυθεῖ σημαντικὰ παγκοσμίως, καὶ στὸν δυτικὸ κόσμο περισσότερο, μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν μεγάλων ἰδεολογιῶν. Ἡ ὑποχώρηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἐκκλησιῶν βρίσκεται σὲ ὕφεση, ἐνῶ ἀντιθέτως διευρύνεται ἡ προσφυγὴ στὴν ἐκκλησία, περισσότερο μάλιστα, ὅπως τὸ ζοῦμε, σὲ κοινωνίες μὲ οἰκονομικὴ κρίση.