Ἑλλάς, Κύπρος, συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα χαρακτηρίζει τὶς οἰκονομίες τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὁ νέος πρόεδρος τῆς μεγαλονήσου ὁ ὁποῖος ἔφθασε χθὲς στὴν Ἀθήνα καὶ ἔχει σήμερα συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργό• ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης κάνει τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ συμμετοχή του στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ὅπου θὰ συζητηθεῖ τὸ κυπριακὸ Μνημόνιο. Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα εἶναι σκληρές, ἂν καὶ ἡ Λευκωσία ἔχει τὸ πλεονέκτημα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπειρίας κι ἀποφεύγει τὰ σοσιαλιστικά μας «λάθη»• στὴν πράξη ἐντάσσεται στὴν ὁμάδα τῶν νοτίων χωρῶν καὶ ἀντλεῖ ἀπ’ τὴν κοινή τους ἀσπίδα. Ἡ συμμετοχὴ τῆς Μόσχας στὸ κυπριακὸ πρόγραμμα δὲν ἀποκλείεται, διότι ἡ Κύπρος εἶναι ἡ δεύτερη χώρα σὲ ἐπενδύσεις στὴ Ρωσία, ἂν καὶ συζητεῖται τὸ ξέπλυμα χρήματος.