Δράση νέων ἐπιχειρηματιῶν

Στὴν ἐνθάρρυνση τῶν νέων ἐπιχειρηματιῶν προχώρησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ζητώντας τους τὴν συνέχεια τῆς δράσεώς τους στοὺς δυναμικούς τους κλάδους καὶ τὴν παροχὴ τῶν συμβουλῶν τους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• στὴ συνάντηση παραβρέθηκαν τριάντα πέντε νέοι ποὺ ἔχουν διακριθεῖ σὲ καινοτόμες δραστηριότητες, ἀγροτικὰ ποιοτικὰ προϊόντα, ψηφιακὴ τεχνολογία, τουρισμό, κι ἔχουν ἀναδείξει τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὸ ἐξωτερικό. Ἕνας ἄλλος Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας ἵδρυσε στὴν Πάτρα, τὴν ἑταιρεία ALTHOM ENGINEERING, θυγατρικὴ ἄλλης στὸ Ἀμβοῦργο τῆς Γερμανίας, μὲ ἀντικείμενο τὴν διαστημικὴ τεχνολογία• ἡ μητρικὴ συνεργάζεται μὲ τὴν AIRBUS καὶ τὴν RHEINMETAL σὲ καινοτόμους κλάδους• ὁ Ἀλκιβιάδης Θωμᾶς, γιὸς μετανάστη, ἐξασφάλισε τὴν συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν κι ἄλλα ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια.