Παραίτηση δύο κορυφαίων

Ἡ ἄσκηση ποινικῆς διώξεως κατὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΔΕΗ, γιὰ παράτυπη ἀνάθεση ἐργολαβίας, ὁδήγησε στὴν παραίτηση τοῦ Τάκη Ἀθανασιάδη ἀπ’ τὴν προεδρία τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τοῦ Γιώργου Μέργου ἀπὸ Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν• ὁ τελευταῖος εἶχε ἐνοχλήσει πάρα πολύ, μὲ τὶς δηλώσεις του γιὰ τὸν κατώτατο μισθό, κι ἦταν καιρὸς νὰ ἀποχωρήσει• ὁ πρῶτος ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἀθῶος κι ἦταν καλὸς στὴ δουλειά του, κι ἴσως γι’ αὐτὸ ἦταν στόχος τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν διακλαδώσεων της στοὺς μεγαλοεργολάβους. Πάντως ἡ παραίτηση, ἀμέσως μόλις ἀνακοινώθηκε ἡ δίωξη, δείχνει τὴν εὐαισθησία τῆς κυβερνήσεως σὲ θέματα ἠθικῆς τάξεως• τὰ συντεχνιακῆς νοοτροπίας στελέχη δὲν εἶναι λίγα στὴν κυβερνητικὴ συμπαράταξη.