Ἀποκαλύψεις περὶ κυκλώματος διαπλοκῆς

Ἡ κλήση σὲ ἀπολογία ἐκδότου τῆς ἐφημερίδας, «Τὸ Ποντίκι», γιὰ ξέπλυμα μαύρου χρήματος ἀπ’ τὸν Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ἐνῶ ἔχει ἐκδοθεῖ ἔνταλμα συλλήψεως κατὰ τοῦ Γιάννη Κυριακίδη, γιοῦ τοῦ ἐξαφανισθέντος συνεργάτου του, Πέτρου Κυριακίδη• εἶναι ἡ πρώτη δίωξη προστατευομένου τῆς διαπλοκῆς ἐκδότου καὶ μάλιστα τακτικοῦ θαμῶνος τῶν τηλεπαραθύρων. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη θηλειὰ στὸν δαίδαλο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, διότι εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ τραπεζίτης ἦταν τὸ κύριο ὄργανο τῆς Carlyle στὴν Ἑλλάδα• οἱ ἑπόμενες μέρες θὰ δείξουν τὸ πόσο μακρυὰ θὰ φθάσουν οἱ ἔρευνες, ἂν καὶ φαίνεται ὅτι δὲν συναντάει ἡ δικαιοσύνη ἄνωθεν παρεμβάσεις στὸ ἔργο της. Ὁλόκληρη ἡ διαπλοκὴ καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἱστοσελίδων συνδέονται μὲ τὰ ἀτλαντοκίνητα κυκλώματα, ὁπότε εὔκολα ξηλώνεται τὸ πλεκτό.