Λάκτισμα στὴν ἐπανεκκίνηση

Ὡς λάκτισμα στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας χαρακτηρίζεται ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ ἑνιαῖο φορολογικὸ συντελεστή, 15%, μία ἡμέρα πρὶν ἀπ’ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν τρόϊκα• οἱ περισσότερες ἐκκρεμότητες ἔχουν κλείσει στὴν χθεσινοβραδυνὴ σύσκεψη τῆς τρόϊκας μὲ πέντε ὑπουργούς, ὁπότε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ δώσει τὴν πολιτικὴ κατεύθυνση τῶν διαβουλεύσεων. Ἄλλωστε τὴν Πέμπτη ἔχει συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, στὸ περιθώριο τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μὲ κύριο θέμα τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης• ἡ πρόταση γιὰ μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή, καθὼς ἡ ὕφεση ὑποχώρησε τὸ τέταρτο τρίμηνο στὸ 6,2%, ἔναντι 6,7% ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἐνῶ τὸ πρῶτο δίμηνο ὁ προϋπολογισμὸς ἐμφάνισε πλεόνασμα 463 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἔναντι προβλεπομένου ἐλλείμματος 1353. Τὸ ἀκατάχητο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι, ὅτι δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀνάκαμψη μὲ ὑψηλὴ φορολογία, ὅταν μάλιστα ἀποδεικνύεται ὅτι μειώνονται τὰ ἔσοδα ἀντὶ νὰ αὐξάνονται. Σύντομα ἔρχονται τὰ νεώτερα.