Ἑλλάς, Κύπρος, κοινὴ στάση

Στὴν χάραξη κοινῆς στάσεως, σὲ ὅλα τὰ θέματα, κατέληξαν ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὶς συνομιλίες τους• οἱ θέσεις εἶναι οἱ ἴδιες, στὴν ΑΟΖ, ἡ ἔκτασή της εἶναι καὶ εὐρωπαϊκή, στὸ Κυπριακό, ἐπίλυση στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, στήριξη γιὰ τὸ Μνημόνιο, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ θὰ συμμετάσχει ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης. Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου συναντήθηκε μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια, καὶ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, ἐνῶ δέχθηκε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων• ὁ ὑπουργός του Οἰκονομικῶν εἶχε διμερῆ συνάντηση μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, γιὰ τὸ Μνημόνιο καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Φαίνεται ὅτι ἡ ἀπήχηση τῶν θέσεων τοῦ Κυπρίου προέδρου εἶναι καλή, διότι ἤδη ὁ ἡγέτης τῶν Τουρκοκυπρίων ζήτησε συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο, ἐνῶ ὣς λίγες μέρες πρὶν δὲν δεχόταν ἀπολύτως καμμία ἐπαφή.