Νιγηρία, νεκροὶ ὅμηροι

Οἱ ἑπτὰ Εὐρωπαῖοι ὅμηροι, μεταξὺ τῶν ὁποίων κι ἕνας Ἕλληνας, ἐκτελέσθηκαν στὴν βόρεια Νιγηρία ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες• οἱ Εὐρωπαῖοι ἐργάζονταν σὲ ἑταιρεία πετρελαίου, ὅταν ἐπιτέθηκε τὸν οἰκισμό τους ὁμάδα ἀνταρτῶν καὶ πῆρε τοὺς ὁμήρους. Στὴν Ἀφρικὴ ἡ δράση τῶν Ἰσλαμιστῶν ἐξαπλώνεται, ἐνῶ φαίνεται ὅτι, ἡ ἐκδίωξή τους ἀπ’ τὸ βόρειο Μαλὶ τοὺς ἔχει ἐξωθήσει σὲ ἐπιθέσεις σὲ ἄλλες περιοχές• ἀπ’ τὸ Καμεροὺν ἔχουν ἀπαχθεῖ ἐδῶ καὶ δύο ἑβδομάδες ἑπτά Γάλλοι κι ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπιτύχει τὸ Παρίσι τὴν ἀπελευθέρωσή τους, ἀλλὰ οὔτε γνωρίζει τὸ ποῦ κρατοῦνται. Ὅλες σχεδὸν οἱ ὁμάδες ἀνήκουν στὴν Ἀλ Κάιντα καὶ θεωροῦνται ἀπ’ τὶς πιὸ σκληρὲς καὶ πιὸ ἄγριες στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο.