120 ἑκατομμύρια Ἰνδουιστὲς

Στὸ ἱερὸ ποταμὸ Γάγγη καὶ τοὺς παραποτάμους του προσέρχονται αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ νὰ λουσθοῦν στὰ ὕδατά του καὶ νὰ ἐξαγνισθοῦν ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες τους ἑκατὸν εἴκοσι περίπου ἑκατομμύρια Ἴνδουιστές• εἶναι ἡ μεγάλη ἑορτὴ ποὺ γίνεται κάθε δεκατέσσερα χρόνια. Οἱ πιστοὶ προσέρχονται μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ κατακλύζουν τεράστιες περιοχές, ἐνῶ ἡ διαμονὴ τῶν περισσοτέρων δὲν εἶναι καθόλου καλή• ἀπ’ τὸν συνωστιμὸ καὶ τὰ ποδοπατήματα σκοτώνονται χιλιάδες, ἐνῶ οἱ συνθῆκες ὑγιεινῆς εἶναι πρωτόγονες καὶ ἡ διάδοση τῶν ἀσθενειῶν ταχύτατη. Οἱ πιστοὶ ὅμως ἐπιμένουν, στὴν ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη μεγάλη χώρα καὶ μὲ μακρὰ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοση• κάτι λέει γιὰ τὴν ἐποχή μας ἡ πίστη τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Ἰνδῶν.