Ἐπέτειος τῆς Φουκουσίμα

Ἡ δεύτερη ἐπέτειος τῆς καταστροφῆς τῆς Φουκουσίμα τιμήθηκε μὲ διαδηλώσεις στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ἰαπωνίας καὶ ἑνὸς λεπτοῦ στὴν καταστραφεῖσα περιοχή• ἡ περιοχὴ τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ, ὅπως καὶ οἱ γύρω πόλεις. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση προγραμματίζει τὴν ἐπαναλειτουργία πολλῶν πυρηνικῶν σταθμῶν, ἂν καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης ἔχουν γενικευθεῖ• ἡ χώρα δὲν διαθέτει δικές της πηγὲς ἐνεργείας καὶ ἡ ἀντικατάσταση τῆς πυρηνικῆς μὲ ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο στοιχίζει πολύ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καθυστέρηση τῆς ἀνακάμψεως. Στὴ Γαλλία, τὴν χώρα μὲ τὴν μεγαλύτερη παραγωγὴ ἠλεκτρισμοῦ μὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια, τὸ ἀντιπυρηνικὸ κίνιμα ἀπέκτησε δυναμική, μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Φουκουσίμα• οἱ διαδηλώσεις πυκνώνουν, μὲ αἴτημα τὴν ἀποδέσμευση τῆς χώρας ἀπ’ τὴν πυρηνικὴ ἀπειλή. Τὸ κίνημα ἔχει ἀποκτήσει εὐρεῖα ἀπήχηση.