Ἀντεπίθεση Ρεπουμπλικανῶν

Στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων οἱ Ρεπουμπλικανοὶ προετοιμάζουν νομοσχέδιο, γιὰ τὴν μείωση τῆς φορολογίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• κι ἂν ψηφισθεῖ ἔχει ἐλάχιστες πιθανότητες ἐφαρμογῆς, διότι δὲν θὰ τὸ ἐγκρίνει ἡ Γερουσία, ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Δημοκρατικούς, ἐνῶ ἔχει καὶ ὁ πρόεδρος τὸ προνόμιο τῆς ἀπορρίψως του. Πρόκειται γιὰ κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ ἀπέναντι στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στὴν δυστοκία τῆς κυβερνήσεως στὴ χάραξη οἰκονομικῆς πολιτικῆς• οἱ παρεμβάσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς Γουὼλ Στρήτ, δὲν ἔχουν ἀλλάξει τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς δὲν ἀποκλείουν σύντομη ἀντιστροφὴ κατευθύνσεως. Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ ταλάντευση τῆς Οὐάσιγκτον στὴ διεθνῆ σκηνή, ἀπ’ τὰ οἰκονομικὰ μέχρι τὰ κρίσιμα θέματα, Συρία, Ἰράν, Ἀφγανιστάν, Αἴγυπτος, ἐνῶ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἀφρικὴ ἡ πρωτοβουλία τῶν κινήσεων βρίσκεται στὰ χέρια τῶν Εὐρωπαίων• ὁ πρόεδρος ἄρχισε τὴν δεύτερη θητεία του, χωρὶς σαφῆ πολιτικὸ προσανατολισμό.