Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, καθὼς δὲν ὑπάρχουν εὐχάριστα νέα ἀπὸ πουθενά• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,2981 δολλάρια καὶ 124, 5780 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,37, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1591,5. Ἡ ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὰ οἰκονομικά, μὲ μοναδικὸ νέο τὴν πρωτοβουλία τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ταλάντευση ἀκόμη καὶ στὴ Γουὼλ Στρρήτ• στὴν Εὐρώπη ἡ ἐπιφυλακτικότης εἶναι δικαιολογημένη, ἐν ὄψει τοῦ σημερινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῆς καταψηφίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὁπότε ἀνοίγει νέος μαραθώνιος διαβουλεύσεων. Στὴν Ἀσία ἡ ἀναμονὴ τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ νέου προέδρου τῆς Κίνας εὐθύνεται γιὰ τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν• θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐξαγγελία τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ ἀπομένει τὸ πρόγραμμα ἐφαρμογῆς τους καὶ ὁ διορισμὸς τῶν προσώπων γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο, στὴν τύποις κομμουνιστικὴ ἀκόμη χώρα.