Ἀπάντηση Τουρκίας γιὰ ΑΟΖ

Ἡ ἀπάντηση τῆς Τουρκίας στὸν ΟΗΕ γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη φαίνεται ὅτι ἔγινε περισσότερο γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, διαφορετικὰ δὲν θὰ πρόβαλε τόσο ἕωλα ἐπιχειρήματα• ἀποκλείουν τὴν ὕπαρξη ὑφαλοκρηπίδος στὰ νησιὰ καὶ περισσότερο στὸ Καστελόριζο, ἀλλὰ ἐπικαλοῦνται τὴν ἀρχὴ τῆς μέσης γραμμῆς ἀπέναντι στὴν Αἴγυπτο. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅτι, ἀναφέρονται στὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης, χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ ἔχουν ἐπικυρώσει τὴν διεθνῆ σύμβαση, ἀλλὰ καὶ μόνο ἀποσπασματικὰ καὶ γιὰ ὅποια θέματα τοὺς συμφέρει• ὁ τρόπος τῆς ἐπιχειρηματολογίας τους δείχνει τὴν ἀμηχανία τους, διότι στὴν πράξη διευκολύνουν τὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἀντίκρουσή τους. Κάτι ἀλλάζει στὴν Τουρκία, διότι διαθέτουν ἔμπειρη διπλωματία καὶ τὸ δίκαιο εἶναι σαφές.