Ἐξάρχεια, πολὺς ὁπλισμὸς

Ἡ ἀνακάλυψη βαρέως ὁπλισμοῦ σὲ σταθμευμένο αὐτοκίνητο στὰ Ἐξάρχεια δείχνει ὅτι τὸ παρακράτος δουλεύει καλά• ὁ ἐνοικιάσας εἶναι γνωστὸς στὴν Ἀστυνομία ἀπὸ προηγούμενες συλλήψεις, ἀλλὰ δροῦσε σχεδὸν ἀνεξέλεγκτα. Τὰ ὅπλα ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ βαρὺ ὁπλισμό, τὸν ὁποῖο γιὰ κάπου τὸν προόριζαν• τὰ κυκλώματα τοῦ ὑποκόσμου διακινοῦν ὁπωσδήποτε τέτοιο ὁπλισμὸ καὶ τροφοδοτοῦν στὴ συνέχεια τοὺς τρομοκράτες καὶ τοὺς κουκουλοφόρους. Ἡ ἄνεση τῶν κινήσεών τους ἐντυπωσιάζει• ἄφησαν τὸ αὐτοκίνητο ἐπὶ μέρες στὸ ὑπαίθριο πάρκινγκ. Φαίνεται ὅτι αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς κι ὅτι δὲν φοβοῦνται τὴν παρουσία τῆς Ἀστυνομίας κι ἀκόμη περισσότερο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διαφορετικὰ θὰ ἀκολουθοῦσαν ἄλλη τακτική. Κάπου χωλαίνει ὁ ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.