Κίνα, ἀνάληψη Ξὶ Τζιπὶνγκ

Ἡ ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, ὡς προέδρου της Κίνας, γίνεται μετὰ καὶ τὴν τυπικὴ ἐκλογή του ἀπ’ τὴν Ἐθνοσυνέλευση• μὲ τὴν ἀνανέωση τῆς ἡγεσίας ἀναμένονται καὶ οἱ προγραμματικὲς δηλώσεις τοῦ νέου προέδρου. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ διαδέχεται τὸν Χοῦ Γίνταο καὶ στὴν προεδρία τοῦ Ἀνωτάτου Στρατιωτικοῦ Συμβουλίου, δηλαδὴ ἀποκτᾶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς χώρας καὶ ἐφαρμόζει τὴν πολιτική του• ταυτοχρόνως ἐξελέγησαν καὶ τὰ δεκατρία μέλη τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἡ μεταβατικὴ περίοδος, ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο, ὅταν ἐξελέγη ἀρχικὰ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, ἔληξε• μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀναμένεται ἀπὸ ὅλους ἡ ἐξαγγελία τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐφαρμογῆς των στὶς κοινωνικὲς καὶ παραγωγικὲς σχέσεις. Στὸ ἐσωτερικὸ κρίνονται ἀπαραίτητες οἱ ἀλλαγὲς γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς, καθὼς εἶναι πολλὰ τὰ προβλήματα τῆς κομμουνιστικῆς κληρονομίας.