Φραγκίσκος Α’, νέος πάπας

Ὁ Φραγκίσκος ὁ Α’ ἐξελέγη πάπας σχετικὰ γρήγορα, τὴν δεύτερη μέρα τῆς συγκλήσεως τοῦ κονκλαβίου• εἶναι ὁ Ἀργεντίνος καρδινάλιος, Χορχὲ Μάριο Μπεργκόλιο, ἰησουίτης μοναχός, γνωστὸς γιὰ τὴν ἀσκητική του ζωὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀπόκληρους τῆς κοινωνίας. Ἄλλωστε ἐπέλεξε τὸ ὄνομα Φραγκίσκος, ἀπ’ τὸ Ἅγιο Φραγκίσκο τῶν Ἰησουιτῶν, ἕναν ἀπ’ τοὺς μεγάλους τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ μὲ μεγάλο μοναχικὸ τάγμα γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν φτωχῶν• πρόκειται γιὰ τὸν πρῶτο στὴν ἱστορία ποντίφηκα ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο καὶ μάλιστα ἀπ’ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μὲ τοὺς περισσότερους πιστοὺς Καθολικούς. Ἡ ἡλικία του εἶναι 76 ἐτῶν, δηλαδὴ οἱ καρδινάλιοι ἐπέλεξαν ἡλικωμένο πάπα, διότι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν παραμονὴ τοῦ ἰδίου προσώπου ἐπὶ μακρὸν στὴν Ἁγία Ἕδρα.