Μέρκελ, Ὁλλάντ, βιομήχανοι

Σὲ ἔκτακτη συνάντηση μὲ τοὺς μεγαλύτερους πενῆντα βιομηχάνους τῆς Εὐρωζώνης, θὰ συζητήσουν, τὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ• στὴν καγκελαρία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια δείπνου τὴν Δευτέρα θὰ ἀναπτύξουν τὰ σχέδιά τους οἱ βιομήχανοι, μὲ κύκλο ἐργασιῶν ἑνὸς τρις εὐρώ, γιὰ τὸ μέλλον καὶ γιὰ τοὺς κλάδους ποὺ θεωροῦν πιὸ εὐνοϊκοὺς γιὰ ταχεῖα ἀπογείωση. Οἱ δύο ἡγέτες φέρονται ἀποφασισμένοι προσφέρειν κάθε βοήθεια στὶς προτάσεις τους, ἀρκεῖ ἀποβλέπειν στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων τῆς Εὐρωζώνης• πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη συνάντηση μὲ παρόμοιο ἀντικείμενο καὶ μὲ τὴν σφραγίδα τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος. Οἱ δύο ἡγέτες ἐπιδιώκουν πρακτικὰ στὴν στενώτερη σύνδεση τῶν οἰκονομιῶν τους στοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης.