Ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις

Μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀσχολεῖται ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τοὺς δύο ἀρχηγούς, ἀλλὰ καὶ τὶς συνεχεῖς συσκέψεις του μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς, καθὼς τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα ἐκτονώνεται, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ὅρων ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ• ἡ δημόσια διοίκηση εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῆς χώρας, ὡς τροχοπέδη στὴν ὅποια μεταρρύθμιση, ἀλλὰ καὶ ὡς χῶρος δράσεως τῶν συντεχνιῶν τῆς τριακονταετίας. Οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐπιόρκων καὶ τῶν ἀπατεώνων ὀφείλονται ἀποκλειστικὰ στὶς παρεμβάσεις τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν πολιτικῶν τους φίλων• ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ οἱ εὐθύνες τῶν δύο ἄλλων ἀρχηγῶν εἶναι οὐσιαστικές, διότι οἱ συνδικαλιστικοί τους φίλοι ἐλέγχουν τὶς παραφυάδες τους στὸν κρατικὸ μηχανισμό καὶ παρεμποδίζουν τὴν ὅποια ἀλλαγή, ἐνῶ συντηροῦν καὶ τὶς βρώμικες διακλαδώσεις μὲ τοὺς ἐπίορκους καὶ τοὺς πελάτες τους. Ἐὰν δὲν σπάσουν αὐτὰ τὰ κυκλώματα, δὲν ἀλλάζει τίποτε στὴν χώρα μας.