Ἐπίδειξη δυνάμεως Ρωσίας

Ἡ Μόσχα προχώρησε στὴν ἐπίδειξη δυνάμεως ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ κατὰ τὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ ἀφορμὴ τὸ Κυπριακό, ἀλλὰ διατηρώντας ἀνέπαφες τὶς συνδετικὲς γέφυρες• ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ ἐπέκρινε τὸ Γιουρογκροὺπ γιὰ τὴν ἀπόφαση περικοπῆς τῶν καταθέσεων, χωρὶς προηγούμενη ἐνημέρωσή τους, ἐνῶ ὑπογράμμισε ὅτι τίθεται ζήτημα ἐμπιστοσύνης τῶν σχέσεων τους. Ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐμφανίσθηκε ἀπολογητικός, λέγοντας ὅτι οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶχε ἐνημερωθεῖ, ἀλλὰ προσθέτοντας ὅτι εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ προβλήματος• ἡ ρωσικὴ δυσαρέσκεια πηγάζει ἀπ’ τὴν γενικώτερη εὐρωπαϊκὴ στάση τῆς εἰκοσαετίας, ὅταν ἡ χώρα ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ οἱ Δυτικοὶ τὴν θεωροῦσαν ἀμελητέο παράγοντα τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Σήμερα τὸ Κρεμλίνο γνωρίζει τὴν οἰκονομική του ἀλκή, ἐνῶ ἑτοιμάζει μεγάλο πιστωτικὸ κέντρο στὸ Βλαδιβοστόκ, ὅπου λέγεται προγραμματίζει τὴν μεταφορὰ κεφαλαίων του ἀπ’ τὴν Κύπρο. Πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ ἐνεργὸ συμμετοχή τους.