Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴ Δύση, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,2936 δολλάρια καὶ 123,090 γιέν, χρυσός, 1608,75 καὶ πετρέλαιο, 108,53. Οἱ πιέσεις ἦταν ἰσχυρότερες στὴ Δύση, λόγῳ τῆς παρατάσεως τῆς ἀβεβαιότητος στὸ κυπριακὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιφυλακτικότητος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ὡς πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας• οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν διστακτικοὶ καὶ ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Λευκωσίας, μετὰ τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως. Ἡ σκληρὴ στάση τῆς Μόσχας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη αἰφνιδίασε τὶς ἀγορές, διότι δὲν ἦταν συνηθισμένοι σὲ παρόμοιες ρωσικὲς θέσεις• ἡ στάση μάλιστα γίνεται τὴν παραμονὴ τῆς σινορωσικῆς διασκέψεως κορυφῆς, κατὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη στὴ Ρωσία τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, πρὶν ἀπ’ τὴν μετάβασή τους στὴ Νότιο Ἀφρική, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν διάσκεψη τῶν ΒΡΙΚΣ. Οἱ Ἀναδυόμενοι δείχνουν ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς οἰκονομικῆς τους ρώμης.