Ρωσία καὶ κυπριακὴ στάση

Οἱ σκληρὲς θέσεις τοῦ Δημητρίου Μεντβέντεφ γιὰ τὴν κυπριακὴ κρίση ἀντανακλοῦν τὴν στάση τῆς Λευκωσίας καὶ πολλῶν εὐρωπαϊκῶν κύκλων ἀπέναντι στὴ Ρωσία• ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς δἠλωσε, ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων μοιάζει, «μὲ ταῦρο ἐν ὑαλοπωλείῳ». Δὲν ἔχει ἄδικο, πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐπίσημοι ἔχουν ἀποδεχθεῖ ἀνεπιφύλακτα τὴν ἀντιρωσικὴ προπαγάνα σὲ ὅλα τὰ θέματα• ἡ Μόσχα γνωρίζει ὅτι οἱ σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι στρατηγικοῦ χαρακτῆρος, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ ἀμοιβαιότης, καὶ αὐτὰ συζητήθηκαν στὴν χθεσινὴ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς. Τέλος εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Δημήτρης Χριστόφιας εἶχε προτείνει ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τὴν περικοπὴ τῶν καταθέσεων καὶ τὴν συζητοῦσε στὶς Βρυξέλλες• οἱ ὑπαναχωρήσεις καὶ ἡ διγλωσσία τῶν ἀριστερῶν καὶ ἀμερικανόδουλων μαζὶ πολιτικῶν ἐνοχλοῦν περισσότερο.