Ὑπερβάσεις Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Οἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μετὰ τὴν παρέλαση, κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Γερμανίας εἰδικώτερα, σὲ πλήρη διαφοροποίηση μὲ ἐκεῖνες τοῦ πρωθυπουργοῦ, θέτουν μεῖζον πολιτικὸ θέμα• τὸ ζήτημα γίνεται σοβαρώτερο, ἐπειδὴ ἐμφανίζεται ταυτιζόμενος μὲ τὶς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀλλὰ καὶ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπεριόριστη κάλυψή του πρὸς τὸν πρὸ τριετίας πρωθυπουργό, ὅπως καὶ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προγανάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὀρύονται οἱ ἀμερικανοκίνητοι γιὰ τὶς καταθέσεις στὴν Κύπρο, ἀλλὰ σιωποῦσαν ὅταν τὶς δήμευε κυριολεκτικὰ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• ὅταν κάποιος ἀρχηγίσκος τὰ ἀποδέχεται εἶναι ἄλλο πρόβλημα, ὅταν ὅμως αὐτὸς εἶναι ὁ ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος ἡ διάσταση εἶναι ἄλλη. Πολυποίκιλες εἶναι οἱ ὑπόγειες διαδρομὲς πολλῶν…