Ἑλλάς, αἰσθητὴ ἀνακούφιση

Ἡ ἀνακούφιση στὴν Ἑλλάδα, ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Κύπρο, εἶναι ἐμφανῶς αἰσθητή, ἂν καὶ σήμερα θὰ καταγραφοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς• ἡ σύγκριση μὲ ὅσα διαδραματίζονταν πρὸ τριετίας, καὶ τὸν τότε πρωθυπουργὸ περιφερόμενο γιὰ ὑποστήριξη ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ μὲ ὑπόγειες διαβουλεύσεις μὲ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς ὕμνους τῆς διαπλοκῆς, εἶναι καταλυτική. Ἡ μεθοδευμένη χρεωκοπία τῆς Ἑλλἀδος, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἐτύγχανε τῆς πλήρους ἐπιδοκιμασίας τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τοῦ ἑπιχωρίου τύπου, μὲ τὴν ἐξαίρεση μερικῶν μόνο ἱστοσελίδων• τὸ ἴδιο συμβαίνει ἀπὸ χθὲς στὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, μὲ στόχο τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Γερμανία εἰδικώτερα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη ἡ ὁποία καὶ κλείνει ἀρκετὰ τὶς κερκόπορτες τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων• οἱ πολιτικὲς διαστάσεις τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου ἐνδιαφέρει σήμερα. Ἡ κυβέρνηση διασφαλίζει τὶς ἐξελίξεις καὶ ἡ ἀγορὰ δείχνει ἐμπιστοσύνη.