Ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ γιὰ διάσωση τῆς Κύπρου ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀλληλεγγύης τῆς Εὐρωζώνης• τὸ Κυπριακὸ ἀποδείχθηκε πιὸ δύσκολο ἀπ’ τὰ προβλήματα τῶν τεσσάρων ἄλλων ἑταίρων, Ἑλλάδος, Ἰρλανδίας, Πορτογαλίας, Ἱσπανίας. Τὰ λάθη στὶς προηγούμενες περιπτώσεις, στὴν Ἑλλάδα περισσότερο, δὲν ἐπαναλήφθηκαν, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ• φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε τὶς εὐθύνες τοῦ κομμουνιστοῦ προέδρου, ὅπως καὶ τοῦ σοσιαλιστοῦ μας πρωθυπουργοῦ. Εἴμαστε ἐνεργὰ μέλη τῆς Εὐρωζώνης κι ἔχουμε ὑποχρεώσεις καὶ ἀπαιτήσεις, ἀλλὰ πρῶτα ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στοὺς λαούς μας• ἡ ὑπονόμευση τῆς χώρας μας ἄρχισε μὲ τὶς ὑπόγειες διαβουλεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς κερδοσκόπους –γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»-, ὅπως καὶ τὰ ψέμματα τοῦ τέως Κυπρίου προέδρου. Ἡ κατάσταση εἶναι ἄλλη καὶ τὸ ἀπατηλὸ ὄνειρο τελείωσε• οἱ Κύπριοι ξεκινοῦν ἀπὸ καλύτερη ἀφετηρία σὲ σύγκριση μὲ ἐμᾶς, διότι γνωρίζουν τὴν κατάσταση.