Ἀναδυόμενοι, πόλος ἕλξεως

Σὲ πόλο ἕλξεως τῶν φτωχῶν χωρῶν μετατρέπονται οἱ Ἀναδυόμενοι, μετὰ τὴν σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς καὶ τὴν ἔμφασή τους σὲ οἰκονομικὴ καὶ στρατιωτικὴ συνεργασία• ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπέλεξε τὴν Ρωσία γιὰ τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικό, ὅπου ἐπὶ τριήμερο πρόβαλε, κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, τὴν φιλία καὶ συμμαχία τῶν δύο χωρῶν. Σήμερα στὴν Πραιτώρια ἐπισφραγίζεται, στὴ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, ἡ μετατροπή τους σὲ μόνιμο θεσμὸ στὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προνλήματα• κύριο θέμα εἶναι ἡ διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ νομίσματά τους καὶ ἡ ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὸ δολλάριο, ἀλλὰ καὶ ἡ σύσταση θεσμῶν γιὰ τὴν ἀμοιβαία ἐξυπηρέτησή τους καὶ τὴν παροχὴ βοηθείας στὶς φτωχὲς χῶρες. Στὴν πράξη ἀποδεσμεύονται ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐπειδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν κανονισμῶν λειτουργίας του• πλήττουν ἔτσι τὴν Οὐάσιγκτον στὴν εὐαίσθητη πτέρνα της.