Ἐμπιστοσύνη στὴν Ἑλλάδα

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποκαθίσταται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ὅπως ἀποδεικνεύει ἡ δέσμευση τοῦ προέδρου τῆς SAP, τῆς μεγαλυτέρας ἑταιρείας παραγωγῆς λογισμικοῦ στὴν Εὐρώπη, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ μεταφορὰ τῶν κεντρικῶν της γραφείων Νοτίου Εὐρώπης στὴν Ἀθήνα• ὁ Jim Hageman Snabe ἔδωσε τὶς διαβεβαιώσεις αὐτὲς στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου ἀνέπτυξε τὸ πρόγραμμά του γιὰ δημιουργία κέντρου καινοτομίας καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια. Ἡ ἑταιρεία του ἔχει θυγατρικὲς σὲ 130 χῶρες καὶ ἀποβλέπει στὴν ἀξιοποίηση τῶν δημιουργικῶν δυνατοτήτων τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ, λόγῳ τῆς γλώσσης μας• ὅσα γράφει «Τὸ Ἐμμελὲς» ἐδῶ καὶ δεκατρία χρόνια γίνονται πραγματικότης, ἡ τόλμη τῆς κυβερνήσεως μετράει κι αὐτὴ εἶναι γεγονός. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν πρὸς κάθε κατεύθυνση, παρὰ τὴν ταξινόμησή τους μὲ τὰ παλαιὰ κριτήρια, χωρὶς τὴν ἀξιολόγηση τῆς δυναμικῆς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.