Κύπρος, ἐκτόνωση πιέσεων

Στὴν ἐκτόνωση τῶν πιέσεων στὴν Κύπρο, καὶ κατὰ προέκταση στὴν Εὐρωζώνη, ὁδηγεῖται ἡ κρίση, ἀφοῦ ἡ μεθόδευση προκλήσεως κράχ, μὲ τὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ Γέρουν Ντιλσλεμπλάουμ, κατέρρευσε• ἡ κατάσταση ὁμαλοποιεῖται, καθὼς οἱ θυγατρικὲς κυπριακὲς πέρασαν στὴν Τράπεζα Πειραιῶς καὶ ἀνοίγουν σήμερα, ἐνῶ αὔριο ἀνοίγουν ὅλες οἱ τράπεζες τῆς Κύπρου, μετὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν λογιστικῶν τους συστημάτων στὰ νέα δεδομένα. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι, θὰ φορολογηθοῦν κατὰ 40% οἱ καταθέσεις ἄνω τῶν 100000 εὐρὼ τῆς Τραπέζης Κύπρου, ἀλλὰ ἀναζητεῖται τρόπος γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων• οἱ Κύπριοι γνωρίζουν ἀπὸ τώρα τὸ βάθος τῆς κρίσεως. Δὲν εἶναι σὰν ἐμᾶς, ὅταν πρὸ τριετίας μᾶς ἔλεγαν κάθε τρίμηνο ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ τελευταῖα• ἐπίσης διαθέτουν δυναμικοὺς κλάδους, ὅπως τουρισμὸς καὶ ἐξαγωγὲς ἀγροτικῶν προϊόντων. Ἡ κυβέρνησή τους εἶναι εἰλικρινὴς καὶ δὲν συνωμοτεῖ στὸ παρασκήνιο, ὅπως ἡ σοσιαλιστικὴ μὲ τοὺς κερδοσκόπους.