Πειστικὸς Ν. Ἀναστασιάδης

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἦταν πολὺ πειστικὸς καὶ ἀποφασιστικὸς στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν κυπριακὸ λαό, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες• ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης τόνισε ὅτι ἡ λύση εἶναι ὀδυνηρή, ἀλλὰ ὅτι ἦταν ἡ καλύτερη ἀπ’ τὶς χειρότερες, ἐνῶ διαβεβαίωσε τοὺς Κυπρίους ὅτι ἀνεξάρτητοι ποινικοὶ δικαστὲς θὰ ἀναλάβουν τὴν διερεύνηση τῶν εὐθυνῶν γιὰ τὸ πῶς ὁδηγήθηκε ἡ χώρα στὴν πρωτοφανῆ κρίση καὶ ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Στὴ μεγαλόνησο παρουσιάζεται ἑνότης τοῦ κόσμου καὶ κάποια συνεννόηση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, παρὰ τὶς μεταξύ τους διαφορές• ἔχει ἕνα πλεονέκτημα ἡ Κύπρος, δὲν ἔχουν πειραχθεῖ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις, ἑπομένως διασφαλίζεται ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς.