Φυγὴ κεφαλαίων τετραετίας

Ἡ φυγὴ τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τὴν τετραετία ἀνῆλθε στὰ 24,7 δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ 2008, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη κλιμάκωση ἔγινε στὴν τριετία, μὲ ὕψος 15,2 δις• ἡ διαρροὴ ἦταν δεδομένη καὶ γνωστὴ στοὺς πάντες καὶ πολὺ περισσότερο στοὺς κυβερνῶντες. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ὅταν ὁ τότε πρωθυπουργὸς δήλωνε ὅτι, «εἴμαστε μιὰ διαφθαρμένη χώρα ἀπ’ τὴν κοφυρὴ μέχρι τὰ νύχια», καὶ ὁ τσάρος του τῆς οἰκονομίας ἐπανειλημμένως ὅτι, «χρεωκοποῦμε», γνώριζαν τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ροὴ τῶν κεφαλαίων; Ἀλλιῶς, ὅταν ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ποιὰ μέτρα πῆραν πρὸς ἀποτροπήν της; Τρίτη ἐρώτηση, ποιοί ἔβγαλαν τὰ περισσότερα κεφάλαια στὸ ἐξωτερικό; Ἁπλὸ πρᾶγμα, ὀνόματα καὶ διευθύνσεις.