Ἀποκορύφωση διαστρεβλώσεων

Ἡ προπαγάνδα, γιὰ δῆθεν ἐπέκταση τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων καὶ σὲ ἄλλες ἦταν τέλεια ὀργανωμένη πλεκτάνη εἰς βάρος τοῦ νέου προέδρου τῆς Εὐρωζώνης• δὲν ἀποδόθηκαν σωστὰ οἱ δηλώσεις, γιατὶ ἡ ἑρμηνεία τους ἦταν τραβηγμένη ἀπ’ τὰ μαλλιά. Φορολογία τῶν καταθέσεων δὲν γίνεται γιὰ πρώτη φορά, διότι, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων στὴν Ἀμερική, δεκάδες ἑκατομμύρια καταθέτες ἔχασαν ὅλες τὶς καταθέσεις τους σὲ ὕψος πολλῶν δεκάδων τρις δολλαρίων• τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ στὴν Ἰσλανδία καὶ στὴν Ἰρλανδία, ἀλλὰ ἀποσιωπῶνται αὐτά, διότι οἱ ρίζες τους ἀνάγονται στὴν μήτρα τοῦ ἀτλαντικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. Πάντως ἡ προπαγάνδα κατέρρευσε μέσα στὴ μέρα, διότι ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρὼ ἦταν ἐλάχιστη καὶ τὰ χρηματιστήρια ἀνέκαμψαν πρὶν τὸ κλείσιμο• τὸν πανικὸ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀποκάλυψε ἡ πλεκτάνη. Εἶναι τὰ ἴδια ἔντυπα ποὺ προέβλεπαν μετὰ βεβαιότητος τὴν τελευταία τριετία τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.