Κύπρος, πρὸς ὁμαλοποίηση

Ἡ κατάσταση στὴν Κύπρο ὁδηγεῖται σὲ ὁμαλοποίηση, παρὰ τὸ κλείσιμο ὅλων τῶν τραπεζῶν γιὰ χθὲς καὶ σήμερα, ἀλλὰ μὲ τὴν σύνεση καὶ σωφροσύνη τοῦ κόσμου στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων• οἱ προσπάθειες προκλήσεως ἀνησυχίας καὶ πανικοῦ δὲν ἀπέδωσαν, διότι ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἔχει πολὺ ὀλιγώτερη διείσδυση στὴ μεγαλόνησο, ἐνῶ καὶ οἱ πολιτικοί της ἀποφεύγουν τὶς ὑπερβολὲς καὶ τὶς ἄγονες ἀντιπαραθέσεις. Περισσότερο κακὸ κάνει ἡ ἀπήχηση τῶν οἰμωγῶν τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς, ὡς κεκράκτου τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας• στὴν κοινὴ γνώμη δὲν φαίνεται ἔχειν ἀπήχηση αὐτή, καθὼς ἔχουν ὅλοι ὡς παράδειγμα τὴν ἑλληνικὴ κρίση καὶ τὸν βομβαρδισμὸ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν καταστροφολογία τῆς τριετίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόκρυψη τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὶς ἀπότομες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων. Οἱ Κύπριοι, ἴσως ἐπειδὴ ἔχουν πρόσφατη τὴν ἐμπειρία τους ἀπ’ τὴν τραγωδία τῆς εἰσβολῆς, δείχνουν συγκρατημένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις.