Ἐξισορροπητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐξισορροπητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ὑποχώρηση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, στὰ 1,2862 δολλάρια, ἐνῶ ὑποχώρησε στὰ 121,2280 γιέν, ὅπως καὶ
ὁ χρυσός, 1597,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,07. Ἡ ἀναστάτωση ἀπ’ τὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ προέδρου τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ τὴν προκλητικὴ προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐκτονώθηκε, ὁπότε καὶ τὰ χρηματιστήρια διόρθωσαν ἀρκετά• οἱ ἀντιδράσεις ἦταν ἄμεσες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, διότι ὁ Γέρουν Ντιλσλελμπλάουμ ἔπεσε θύμα, καὶ ὡς Ὁλλανδὸς ποὺ εἶναι, τῆς ἀπειρίας του ἀπέναντι στὰ ὑπονομευτικὰ κόλπα τῶν κερδοσκόπων. Οἱ ἐπιπτώσεις ἦταν σαφέστατα κατὰ πολὺ κατώτερες τῶν προσχεδιασθέντων, καθὼς συνέπεσαν μὲ τὴν κλιμάκωση τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ διαπλοκή• θυμίζουν ὅλα αὐτὰ τὴν περυσινὴ περίοδο, ὅταν κάθε τρεῖς καὶ λίγο προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Δὲν λογαριάζουν τὴν φρικτὴ διάψευσή τους.