Παρίσι, νέες διαδηλώσεις

Οἱ τελευταῖες διαδηλώσεις στὸ Παρίσι, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἦταν οἱ πιὸ μαζικὲς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν• ἡ Ἀστυνομία ἀνεβάζει τὸν ἀριθμὸ σὲ τριακόσιες χιλιάδες καὶ οἱ ὀργανωτὲς σὲ ἕνα ἑκατομμύριο τετρακόσιες. Πλημμύρισε ἡ λεωφόρος τῶν Ἠλυσίων ἀπ’ τὴν πλατεῖα Ὁμονοίας μέχρι τὸ Ἐτουάλ• τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ἡ μεγάλη συμμετοχὴ τῶν νέων, μὲ συνθήματα, «τὰ παιδιὰ ἔχουν δύο γονεῖς», κατὰ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια. Ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται πολὺ προβληματισμένη κι ἀναβάλλει τὴν ἔκδοση τῶν προεδρικῶν διαταγμάτων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου• σημαντικὸ ρόλο παίζει καὶ ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἀρνητικὴ ἄποψη ἔχει τὸ 68%, ποσοστὸ πρωτοφανές, δέκα μῆνες μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ προέδρου. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση.