ΒΡΙΚΣ, διάσκεψη κορυφῆς

Ἡ σημερινὴ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Νότιο Ἀφρική, θεωρεῖται σταθμὸς στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις• ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ πραγματοποιεῖ ἀπὸ χθὲς ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴ χώρα καὶ ἐπανέλαβε τὴν δέσμευσή του γιὰ βοήθεια εἴκοσι δις δολλαρίων πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, ἐνῶ εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ κινεζικὲς πιστώσεις πρὸς τὴν μαύρη ἤπειρο εἶναι περισσότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης. Οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ σχέδια γιὰ τὴν θεσμικὴ κατοχύρωση τῆς συνεργασίας τους καὶ τὴν προώθηση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἐφ’ ὅσον οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν παρεμποδίζουν• γνωρίζουν ὅτι ἐκπροσωποῦν τὸ 20% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ καὶ τὸ 15% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, ἀλλὰ τὸ 42% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως.