Προανακριτική, κατάθεση Γ. Παπανδρέου

Ἡ κατάθεση τοῦ Γεωργίου Παπαδρέου στὴν Προανακριτικὴ ἀναμένεται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις, παρὰ τὶς ἀντιφάσεις του, τοῦ Ἰωάννη Διώτη • ὁ πρώην εἰσαγγελέας ἀποδείχθηκε λίαν ἀφελὴς καὶ ἀσυντόνιστος στὴν ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ του, ἀλλὰ καὶ χωρὶς σημειώσεις, ἐφ’ ὅσον γνωρίζει τὴν ἐλλιπῆ μνήμη του. Σήμερα καταθέτει ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῆς ΕΥΠ, πρεσβευτής μας τώρα στὸ Λονδίνο, ὁ ὁποῖος ἔχει καταθέσει ἄλλα προηγουμένως, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ὅτι ἐνημέρωνε συστηματικὰ τὸν πρωθυπουργό του. Τὴν ἴδια συνέπεια δείχνει καὶ στὰ διπλωματικά του καθήκοντα; διερωτῶνται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀμυντικὴ τακτικὴ τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ τσάρου του, διότι δὲν ἀποκλείεται καὶ νέα ἀνατροπὴ τῶν δεδομένων. Πάντως ἡ ὑστερικὴ ἔχασε τὸν τόνο της, κάτι λέει αὐτό.