Δύσκολος πρῶτος βηματισμὸς

Τὰ δύσκολα πρῶτα βήματα κάνει ἡ Κύπρος, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν της σήμερα καὶ τὰ αὐστηρὰ νομισματικὰ μέτρα κινήσεως κεφαλαίων, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Ἑλλάδα ἀπορροφῶνται• ἡ περικοπὴ τῶν ἄνω τῶν 100000 εὐρὼ καταθέσεων στὴ Λαϊκὴ Τράπεζα θὰ ἀνέλθει καὶ στὸ 80%, μὲ ἄγνωστη τὴν ἡμέρα ἀναλήψεως τοῦ ὑπολοίπου, καὶ στὸ 50% τῆς Κύπρου. Στὴν Ἀθήνα ἡ πτώση στὸ Χρηματιστήριο περιορίσθηκε στὴ συνέχεια, καθὼς ἀμβλύνονται οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, λόγῳ τοῦ μικροῦ μέρους τῆς συμμετοχῆς τῶν συναλλαγῶν μὲ τὴν μεγαλόνησο. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἀποκτᾶ εὐρύτερες διαστάσεις στὴν Λευκωσία, μὲ τὶς εὐθύνες τῶν πολιτικῶν προσώπων καὶ τῶν τραπεζιτῶν στὴν λαθροχειρία τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες καὶ τῆς ἀντλήσεως δέκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν ΕΚΤ• ἡ Βουλὴ ζήτησε τὴν κατάθεση τῶν ὀνομάτων ὅσων πῆραν μεγάλα δάνεια στὴν Κύπρο, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἔχει ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον ἡ ἔρευνα αὐτή.