Ρίζες δημοτικῆς μουσικῆς

Στὸν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς δημοτικῆς μας μουσικῆς ἀποδίδει ὁ Λεωνίδας Καβάκος τὴν ἐμπνευση τῆς σημαντικῆς συνεισφρορᾶς του στὴν τέχνη• ὁ παγκοσμίως γνωστὸς βιρτουόζος τοῦ βιολιοῦ ἐπέλεξε δώδεκα μαθητὲς ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ τοὺς παρέδωσε μαθήματα μουσικῆς στὸν Παρνασσό. Οἱ μαθητές του ἐπέδειξαν τὶς ἱκανότητές τους στὰ ὄργανά τους, ἀλλὰ καὶ γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική, σὲ ὅλες της τὶς μορφές, ἀπ’ τὴν δημοτική, τὴν γνήσια συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς, μέχρι τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ τὴν καλὰ λαϊκή• ὁ πλοῦτος τῶν τρόπων ἐκφράσεών της ἐντυπωσίασαν τοὺς ξένους μαθητές. Ὁ Λεωνίδας Καβάκος μᾶς δείχνει τὸν δρόμο, ἂν καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι, «θυσιάσαμε στὸ λαϊκισμὸ τὴν δημοτική μας μουσική».