Ποῦτιν, θεώρηση γυμνασίων

Στὴν ἐπιθεώρηση τῶν μεγάλων ἀεροναυτικῶν γυμνασίων στὸν Εὔξεινο πόντο προχώρησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν τὸ περασμένο Σάββατο• ὁ Ρῶσος πρόεδρος εἶχε διατάξει τὴν διενέργεια γυμνασίων, μὲ τριάκοντα πλοῖα, ἑπτὰ χιλιάδες ἄνδρες καὶ 250 ἀεροσκάφη, ἀμέσως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κατὰ τῆς Κύπρου. Ἡ προσωπική του παρουσία εἶναι σαφέστατη ἔνδειξη τῆς πολιτικῆς σημασίας τῶν γυμνασίων, ἐνῶ τὴν ἑπομένη ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ τηλεφώνησε στὸν Γιαννάκη Κασουλίδη καὶ τὸν κάλεσε στὴ Μόσχα• τὸ Κρεμλίνο διαμηνύει πρὸς ἅπαντας, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Κύπρο δὲν ἀλλάζει τὴν πολιτική του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὶς σχέσεις του μὲ τὴν μεγαλόνησο. Ἡ πολιτική του παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἐνισχύεται μὲ ἔμφαση.