Ὡριμότης Κυπρίων, Εὐρωζώνη

Ἡ ὡριμότης τῶν Κυπρίων καὶ ἡ ἀξιοπρεπὴς καὶ συνετὴ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως ἄλλαξε τὰ πολιτικὰ δεδομένα στὴν Εὐρωζώνη, πέραν ἐκείνων στὴ μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἑλλάδα• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα πίστευαν ἀκράδαντα ὅτι θὰ ξεσπάσει πανικὸς καὶ ἀναταραχὴ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν κι εἶχαν ἀποστείλει δεκάδες συνεργεῖα γιὰ τὴν περιγραφή τους καὶ τὴν ἀναμετάδοσή τους παγκοσμίως. Ἦταν ὅλα ἤρεμα καὶ ὁμαλά, μὲ λίγο περισσότερη οὐρὰ ἀπ’ τὶς κανονικὲς μέρες• ἡ ἀπογοήτευση φαινόταν στὰ πρόσωπα τῶν ἀνταποκριτῶν τους καὶ κατεγράφη στὰ σχόλια τῆς διαπλοκῆς, ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίας. Ἡ κρίση στὴν Κύπρο ἀντιμετωπίζεται καὶ ἡ Εὐρωζώνη σημειώνει ἄλλη μία μεγάλη νίκη, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Ἑλλάδα τὸ τελευταῖο δεκάμηνο• ἡ πολιτική της ἦταν σωστή, διότι ἀπαραίτητη προτεραιότητα εἶναι ἡ προσαρμογὴ τῶν ἑταίρων πρὸς τὴν ἑνιαία πολιτική. Ἡ δημιουργία κλίματος εὐρύτερης ἀστάθειας ἀπέτυχε παταγωδῶς. Σὲ ἀναδίπλωση ὑποχεώνονται.