Ἐσωτερικά, Βορείου Κορέας

Οἱ πολεμικὲς κραυγὲς τοῦ χοντρούλη τῆς Βορείου Κορέας ἐκτοξεύονται ἀποκλειστικὰ γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση κι ὄχι γιὰ τὴν πρόκληση διεθνοῦς κρίσεως καὶ πολὺ περισσότερο πολεμικῆς συρράξεως• τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἀντιμετωπίζει τρομερὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ ὁ πληθυσμός του ζεῖ στὰ ὅρια τῆς πείνας, καθὼς δέχεται σημαντικὴ διεθνῆ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια. Ἡ Νότιος Κορέα δείχνει ὅτι δὲν τὶς παίρνει καὶ πολὺ στὰ σοβαρὰ τὶς ἀπειλὲς αὐτές, παρὰ μόνο διατάσσει τὴν μερικὴ ἐπιφυλακὴ τοῦ στρατοῦ της γιὰ τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων• οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν τὶς ἴδιες ἀντιδράσεις, ἂν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον φουσκώνει λίγο τὰ πράγματα γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους ἐπίσης. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι, χωρὶς τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον τοῦ Πεκίνου καὶ τῆς Μόσχας, ἡ Πουὸμγκ Γιὰνγκ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε• οἱ δύο γείτονές της ἦταν πολὺ αὐστηροὶ στὶς προειδοποιήσεις τους γιὰ ἠρεμία καὶ συγκράτηση. Ἡ κρίση ἐκτονώνεται, ἀλλὰ τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα παραμένουν στὸ ἀπόγειο.