Ψηφιακὸ κινητῆς τηλεφωνίας

Ὁ κλάδος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία κάνει ἅλματα στὴν Ἑλλάδα, καθὼς συστήθηκε ἡ πρώτη Ὁμάδα Ἑταιρειῶν Κινητῆς Τηλεφωνίας, Hellenic Mobile Cluster, γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν δραστηριοτήτων τους• σήμερα τὸ ἀπόγευμα ἀνακοινώνεται στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Δημοκρίτου ἡ σύσταση καὶ παρουσιάζονται οἱ σκοποὶ τῆς ὁμάδος. Στὴν ὁμάδα συμμετέχουν ὀγδόντα ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας τοῦ κλάδου καὶ ἡ σύστασή της κρίθηκε ἀπαραίτητη, μετὰ τὴν ἐπιτυχία παρουσίαση τῶν ἑταιρειῶν στὴν παγκόσμιο ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης πρὸ διμήνου• ταυτοχρόνως ἐκδήλωσαν ἐνδιαφέρον γιὰ συνεργασία μὲ τὴν ὁμάδα δεκατρία κέντρα ἐρευνῶν, ἀκαδημαϊκὰ καὶ μή, ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Τὸ οἰκονομικὸ γεγονὸς εἶναι ἡ πλημμυρὶς τῶν παραγγελιῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ συνεργασία καὶ παραγγελίες λογισμικοῦ• μετατρέπεται ἡ Ἑλλὰς σὲ κέντρο λογισμικοῦ μὲ παγκόσμιες διαστάσεις.