Ἀνακεφαλαιοποίηση καὶ ἀτλαντοκίνητοι

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν βαίνει ὁμαλῶς, ὅπως καὶ οἱ δόσεις τῶν δανείων, τουλάχιστον κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν• τὰ προβλήματα, πολλὰ ὁπωσδήποτε, ἢ λίγα σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες δυτικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν, ἀλλὰ θεωροῦνται διαχειρίσιμα, μετὰ μάλιστα τὴν ἁλματώδη πρόοδο τοῦ δεκαμήνου. Ἡ καταστροφολογία ἔχει τὶς ρίζες στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, διότι δὲν μποροῦν νὰ τὸ χωνέψουν ὅτι ἀπέτυχαν στὰ σχέδιά τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, καὶ στοὺς ἐπιχωρίους δούλους τους• ἡ ζημία ἔχει περιορισθεῖ μόνο στὸ Χρηματιστήριο πλέον, ἐνῶ ἡ πραγματικὴ οἰκονομία προχωράει στὴν ἐπανεκκίνησή της καὶ μάλιστα μὲ πολὺ ἱκανοποιητικοὺς ρυθμούς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἡ διαπλοκὴ λογοκρίνει συστηματικὰ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ τοὺς δυναμικοὺς κλάδους.