Συμφωνία ὅπως ἀναμενόταν

Οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συμφώνησαν σὲ ὅλα κι ἔτσι σήμερα ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν προσέρχεται στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἀρκετὰ ἐνισχυμένος, ὁπότε ἐγκρίνονται ἐγκαίρως καὶ οἱ δόσεις• ἡ παραφιλολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ κινδυνολογία, διαψεύσθηκαν καὶ πάλι. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• τὸ χαράτσι ἀντικαθίσταται μὲ ἑνιαῖο φόρο, πολὺ πιὸ ἐλαφρὸ καὶ μὲ προοδευτικὴ κλίμακα. Ἤδη ἡ κυβέρνηση ἔχει παρουσιάσει σημαντικὸ ἔργο στὴν διαχείριση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν, μὲ τὴν διακοπὴ τῆς συντάξεως σὲ 2000 ποὺ ἐδίδετο παρανόμως, ἐνῶ διερευνῶνται 51000 ἄλλες, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑστέρηση σὲ κάποιες κατηγορίες δημοσίων ἐσόδων ἀντισταθμίζονται ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη αὔξηση σὲ ἄλλες• ἡ ἀγορὰ χρειαζόταν τὴν αἴσθηση τῆς σταθερότητος καὶ τῶν καλῶν προοπτικῶν, διότι μόνο ἔτσι διευκολύνονται οἱ ἐπενδύσεις τῶν μικρῶν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο καὶ τῶν μεγάλων σὲ ἐθνικό.