Κώστα Καραμανλῆ ἀνακρίσεις

Οἱ δικογραφίες γιὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ τὶς τηλεφωνικὲς ὑποκλοπὲς εἰς βάρος του ἑνώθηκαν σὲ μία ὑπόθεση, μὲ πρόταση τοῦ ἁρμοδίου εἰσαγγελέως καὶ μὲ βάση τὰ πορίσματα τῶν ἀνακρίσεων• ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας εἶχε σχεδιασθεῖ μετὰ τὴν ἀνάπτυξη στρατηγικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Βουκουρεστίου πρὸ πενταετίας αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ τὸ Σκοπιανό. Οἱ ρωσικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶχαν ἐντοπίσει περίεργες κινήσεις ἀτόμων ποὺ παρακολοθοῦσαν τὸν πρωθυπουργό• τὸ σχέδιο ὅμως ναυάγησε, διότι ἄλλαξε δρομολόγιο ὁ Κώστας Καραμανλῆς στὶς μετακινήσεις του ἀπ’ τὴν Ραφήνα• οἱ παρακολουθήσεις τῶν τηλεφώνων ἀπ’ τὴν Vodafone εἶναι γνωστὸ θέμα. Ἴσως στὴν ἑνιαία μορφή τους βροῦν κάποια ἄκρη οἱ ἀνακριτές.