Ἐπέτειος ἐξεγέρσεως ΕΟΚΑ

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐξεγέρσεως τῆς ΕΟΚΑ, πρὶν ἀπὸ 58 χρόνια, ἑορτάσθηκε στὴν Κύπρο μὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις• ἡ τραπεζικὴ κρίση καὶ ἡ οἰκονομικὴ κατὰ προέκταση ἐπηρέασαν ἀρκετὰ τοὺς Κυπρίους, ἀλλὰ ὄχι σὲ μεγάλο βαθμό. Οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν πολλὲς σὲ ὁλόκληρη τὴν μεγαλόνησο, διότι ὅλοι θυμοῦνται τὰ πρῶτα βήματα γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ βρετανικοῦ ζυγοῦ• εἶχε φθάσει στὴν Λευκωσία ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας, Διγενῆς, κι εἶχε ὀργανώσει τὶς ὁμάδες ἀντιστάσεως κατὰ τῶν Ἐγγλέζων κατακτητῶν. Τρία χρόνια μετά, καὶ ἀφοῦ ἐκτελέσθηκαν ἄνανδρα πολλοὶ νέοι ἀγωνιστές, ἡ Βρεταννία ὑποχώρησε καὶ δέχθηκε τὴν ἀνεξαρτησία, ἀφοῦ ὅμως ἔβαλε στὸ παιχνίδι καὶ τὴν Τουρκία• τὰ ὕπουλα αὐτὰ σχέδια πληρώνει ἀκόμη ὁ Ἑλληνισμός.